Keulassa ja keskellä


Keulassa ja keskellä

Lataa maksuton julkaisu klikkaamalla kuvaa.

HH_Keulassajakeskella_verkko_kansi

Ammatillinen koulutus on monenlaisten muutosten kohteena. Tutkintojärjestelmiä on uudistettu. Koulutuksen järjestäjät ovat joutuneet ratkaisemaan julkisen rahoituksen vähenemisen mukanaan tuomat
kysymykset. Uusi ammatillista koulutusta määrittävä lainsäädäntö, reformilainsäädäntö, astuu voimaan vuoden 2018 alusta. Sitä määrittävät asetukset ovat olleet lausunnolla tai tulossa lausuntokierrokselle. Oppimisympäristöt ja opettajan työ muuttuvat. Ammatillisen opiskelijan oma aktiivisuus ja itseohjautuvuus korostuvat.

Keskushallinnon normiohjauksesta siirrytään koulutuksen järjestäjien tulosten kautta tapahtuvaan järjestäjäkohtaiseen toiminnan arviointiin. Koulutuksen järjestäjät viimekädessä vastaavat muutosten onnistumisesta. Suurten muutosten onnistunut toteuttaminen vaatii johtamiselta paljon.

Tämä tutkimus liittyy Haaga-Helia Ammatillisen opettajakorkeakoulun toteuttamaan kolmen tutkimuksen sarjaan. Keväällä 2017 julkaistuissa tutkimuksissa tutkittiin tutkintorakenteen uudistusta ja julkisen rahoituksen muutoksia opetushenkilöstön näkökulmasta. Keulassa ja keskellä -tutkimuksessa keskiössä ovat ammatillisen koulutuksen johtajien ja esimiesten näkemykset ja kokemukset erityisesti reformilain mukanaan tuomista muutoksista ja muutoksen johtamisen vaatimuksista.

Tuotteen lisätiedot

ISBN 978-952-7225-79-0
Julkaisusarja Haaga-Helian julkaisut 8/2017
Tekijät Heli Bergström ja Kimmo Mäki

Selaa myös nämä tuoteryhmät: Julkaisut, Tutkimuksia, Muut julkaisut