TOIMIIKS-MENETELMÄ - Ymmärrä ja kehitä asiakaspalvelutyötä


TOIMIIKS-MENETELMÄ - Ymmärrä ja kehitä asiakaspalvelutyötä

Annariikka Martikainen-Rodriguez ja Jarmo Sarkkinen

Puheenvuoroja 2/2011

Verkkojulkaisu (pdf) Lataa tästä >>>

Toimiiks on työntutkimismetodi ja kehittämistyökalu, jonka avulla asiakaspalveluorganisaation työkäytäntöjen kehittäminen sidotaan aitoon työympäristöön. Itsenäisenä metodina Toimiiks on hienosäädön väline. Laajemmissa projekteissa siitä on hyötyä osana laajempaa työkalupakkia.

Metodin avulla etsitään ja tuotetaan kehittämisen pohjaksi laadullista tietoa. Tavoitteena on tehdä työnteon todellisuus näkyviksi niille, jotka eivät itse operatiiviseen asiakaspalveluun osallistu. Toimiiks-prosessin myötä kerätystä tiedosta laaditaan malleja, joista muodostuu pohja kehittämistyölle.

Selaa tätä tuoteryhmää: Puheenvuoroja