Arvokas ohjaus


Arvokas ohjaus

25,00


Mahdollinen toimitustapa: Posti (max 2 kg)

Opinto-ohjaukselle asetetut tavoitteet ovat sangen kunnianhimoisia. Pyrkimyksenä on kohottaa työllisyysastetta ja kilpailukykyä, tukea osaamisen kehittämistä, nopeuttaa opintoja, edistää elinikäistä oppimista ja kansalaisten osallisuutta sekä tukea hyvinvointia ja vähentää syrjäytymistä.

Tämän ammatillisen koulutuksen alaan kuuluvan julkaisun tavoitteena on pysähtyä kriittisesti miettimään, mitä ohjaus nykyään merkitsee, ketä se palvelee ja millaisin ehdoin.

Tarkoituksena on virittää keskustelua ohjauksen suunnasta sekä siihen sisältyvistä ristiriidoista. Ristiriitoja syntyy muun muassa silloin, kun koulutuspoliittiset tavoitteet ja ihmisten henkilökohtaiset tavoitteet eivät kohtaa. Onko mahdollista löytää ohjaukseen sellaisia arvoja, tavoitteita ja käytäntöjä, jotka ovat sopusoinnussa sekä yhteiskunnan että yksilön näkökulmasta?

Julkaisun taustalla on Haaga-Helia Ammatillisen opettajakorkeakoulun opinto-ohjaajakoulutus sekä tutkimus- ja kehittämishanke, joka syntyi osaksi opinto-ohjaajakoulutusta.

Selaa myös nämä tuoteryhmät: Julkaisut, Tutkimuksia