DOPIN-OPISKELIJOIDEN KOKEMUKSIA OSAAMISEN TUNNISTAMISESTA JA TUNNUSTAMISESTA


DOPIN-OPISKELIJOIDEN KOKEMUKSIA OSAAMISEN TUNNISTAMISESTA JA TUNNUSTAMISESTA

Ilmoita saatavuudesta

 

Milka Kortet

Puheenvuoroja 2/2007
ISBN 978-952-5685-03-9 (pdf) · 35 s.

Raportissa esitellään opiskelijoiden kokemuksia Dopin-projektin toteuttamasta datanomien muuntokoulutuksesta IT-tradenomiksi. Koulutusta toteutettiin Helia Ammatillisen opettajakorkeakoulun, Helia tietojenkäsittelyn koulutusohjelman, opiskelijoiden ja heidän työnantajiensa yhteistyönä vuosina 2002–2006. Dopinin toteuttaman muuntokoulutuksen lähtökohtana oli työelämän ja ammattikorkeakoulun yhteistyö IT-tradenomin asiantuntijuuden paikantamisessa sekä opiskelijoiden osaamisen tunnistamisessa. Tavoitteena on ollut myös hyödyntää tutkinnon suorittamisessa monipuolisesti opiskelijoiden työssä ja työstä oppimista.

Opiskelijoiden kokemuksia Dopinissa toteutuneesta osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta on selvitetty kevään 2006 aikana toteutettujen haastattelujen avulla. Opiskelijoiden kokemuksia tulkiten voidaan todeta, että osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen edellyttävät myös opiskelijalta aktiivisuutta. Dopinin kaltaiset työssä ja työstä oppimista hyödyntävät opinnot sopivat erityisen hyvin opiskelijoille, joilla on motivaatio kehittää omaa asiantuntijuuttaan itseohjautuvasti teoreettista tietoa omaan työhön soveltaen.

Dopinin kokemukset osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen haasteesta aikuisten ammattikorkeakoulujen tutkintotavoitteisissa opinnoissa ovat arvokasta tietoa korkeakoulujen opetustoiminnan kehittäjille.

Verkkojulkaisu (pdf) Lataa tästä >>

Selaa tätä tuoteryhmää: Puheenvuoroja