KOHTI OSALLISTAVAA LIIKUNNANOHJAUSTA


KOHTI OSALLISTAVAA LIIKUNNANOHJAUSTA

15,00


Mahdollinen toimitustapa: Posti (max 2 kg)

Useat tutkimukset ovat todentaneet, että 15-18-vuotiaat nuoret liikkuvat terveytensä
kannalta liian vähän. Liikunnan edistämiseen peräänkuulutetaan uusia
keinoja. Myös arkiaktiivisuuden lisäämistä pidetään terveyden kannalta erityisen
tärkeänä. Nuorten liikunnan aktivointi on keskittynyt aikaisemmin suurelta
osin koululiikuntaan. Tärkeänä kuitenkin nähdään, että nuoret pystyisivät myös
itse aktivoimaan liikunnallista vapaa-aikaansa.


HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun Omin avuin, omin ideoin – nuoret itsensä
liikuttajina -hankkeessa pyrittiin kokeilemaan erilaisia osallistavia menetelmiä
osana liikunnanohjausta ja liikunnan edistämistä. Hankkeessa oli mukana
kolme nuorten ryhmää. Liikunnanohjaajaopiskelijat tekivät hankkeessa työharjoittelua
ja toimivat nuorten liikuntaryhmien etsijöinä, ohjaajina ja fasilitaattoreina.


Tässä raportissa kuvataan hankkeen aikana käytettyjä osallistavia menetelmiä
sekä pohditaan niiden käytettävyyttä osana liikunnanohjausta ja liikunnan
edistämistä. Lisäksi raportissa pohdintaan liikunnanohjaajan roolia fasilitaattorina
ja sen mukanaan tuomia haasteita.

 

Selaa tätä tuoteryhmää: Kehittämisraportteja