METROPOLIBRÄNDI – näkökulmia aluebrändin kehittämiseen Helsingin metropolialueella (pdf)


METROPOLIBRÄNDI – näkökulmia aluebrändin kehittämiseen Helsingin metropolialueella (pdf)

Kaupunkien ja kaupunkialueiden luokittelusta niin kilpailukyvyn kuin asumisen laadunkin kannalta on tullut arkipäivää. Kaupunkien tietoinen markkinointi ja erityisesti kaupunkien imagon ja mielikuvien rakentaminen brändityökaluilla onkin kasvanut viime aikoina. Maa-, kaupunki- ja aluebrändejä on tutkittu yhä enemmän ja ne ovat keränneet niin tutkijoiden kuin alueiden ja kaupunkien toimijoiden kasvavaa kiinnostusta kaupunkien kansainvälisen kilpailun kiihtyessä.

Tässä Metropolibrändi-hankkeen koostamassa julkaisussa aihetta käsitellään hankkeessa vuosina 2010–2012 kerättyjen tutkimustulosten, näkökulmien ja teemojen kautta. Julkaisussa nostetaan esille Helsingin metropolialueen avaintoimijoiden strategioiden ja roolien merkitys alueen brändin vahvistamisessa. Toiseksi tarkastellaan erilaisia alueen ja kaupunkien identiteetin ja imagon rakentamisen ja vahvistamisen komponentteja viestinnän ja markkinoinnin näkökulmasta. Tärkeänä hankkeen kohderyhmänä käsitellään myös alueen nykyisiä ja potentiaalisia kansainvälisiä korkeakouluopiskelijoita ja heidän näkemyksiään, mielikuviaan ja odotuksiaan Helsingin metropolialueesta.

Metropolibrändi-hanke jatkuu vuonna 2013, ja tätä verkkojulkaisua tullaan myöhemmin päivittämään vuoden aikana syntyneillä tutkimustuloksilla ja toimintasuosituksilla.

Tuotetta on mahdollista saada vain sähköisessä muodossa.

Verkkojulkaisu (pdf) lataa tästä >>

 

Julkaisua voi lukea myös verkossa >>>

Selaa tätä tuoteryhmää: Kehittämisraportteja