Työyhteisöviestinnän uusi agenda


Työyhteisöviestinnän uusi agenda

Ilmoita saatavuudesta

Työyhteisöviestintä TYVI 2010 Raportti II

 

Elisa Juholin

 

Kehittämisraportteja 1/2007
ISBN 978-952-5685-01-5 (pdf) · 106 s.

Työyhteisöviestintä 2010 -hanke on käynnissä HAAGA-HELIA am­mattikorkeakoulussa vuosina 2005–2008. Sen tavoitteena on sekä selvittää viestinnän olemusta 2000-luvun tietoperustaisissa organisaatioissa että kehittää menetelmiä viestinnän suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Tämä julkaisu raportoi tutkimusvaiheen tulokset.

Tietoperustaisen työyhteisön viestinnän määrittelyksi muodostui seuraava:
Viestintä tapahtuu foorumeilla, joista tärkein on fyysinen tai virtu­aalinen työtila tai -ympäristö, missä työyhteisön jäsenet toimivat itseohjautuvasti ja kollegiaalisesti. Viestinnän tarkoitus on työsken­telyn edellytysten luominen, työyhteisön ylläpito, vahvistaminen ja kehittäminen sekä sen jäsenten yksilöllinen ja yhteinen oppiminen, mikä tapahtuu dialogisen ja vastuullisen vuorovaikutuksen kautta. Työyhteisön jäsenet muokkaavat työllään ja viestinnällään orga­nisaationsa mainetta tietoisesti ja tiedostamattaan ja heijastavat sitä takaisin työyhteisöön.

Analyysin tuloksena syntyi Työyhteisön uusi agenda -malli, jonka keskeiset osatekijät ovat 1) isojen asioiden jakaminen ja keskustelu, 2) ajantasatiedon saatavuus ja osallisuus sen vaihdannassa, 3) tunnelma, 4) osallistuminen ja vaikuttaminen työyhteisössä, 5) yhdessä tekeminen ja oppiminen 6) viestintäfoorumien uudelleen määrittely ja hyödyntäminen.

Verkkojulkaisu (pdf) Lataa tästä >>

Selaa tätä tuoteryhmää: Kehittämisraportteja