Asiakkuudenhallinta ja PK-yrityksen tietokannat 2004 - 2008


Asiakkuudenhallinta ja PK-yrityksen tietokannat 2004 - 2008

Ilmoita saatavuudesta

 

Lasse Mynttinen

 

Kehittämisraportteja 1/2008
ISBN: 978-952-5685-27-5 (pdf) · 96 s.

Julkaisun pohjana olevan tutkimus- ja kehittämishankkeessa analysoitiin partneriyritysten asiakkuuksia ja niiden hallintaa erilaisin teoreettisin välinein. Hankkeessa tutkittiin toimintatutkimuksen keinoin niitä prosesseja ja malleja, jotka mahdollistivat tai estivät yhteistoimintaa oppilaitoksen ja yritysten välillä.

Hankkeessa opiskelijat tuottivat asiakkaille matkailun koulutusohjelman kurssilla asiakkuudenhallinta-analyysin, jonka pohjalta yhdessä asiakkaan kanssa suunniteltiin ja rakennettiin liiketalouden koulutusohjelman kurssien puitteissa yrityksille räätälöidyt tietokantasovellukset asiakkuuksien hallinnan avuksi.

Alueellisen yritysyhteistyön malli muodosti lopulta toimivan konseptin, jonka avulla yrityksille voidaan tarjota konkreettisia tutkittuun tietoon perustuvia ratkaisuja ja saada vastavuoroisesti ajantasaista tietotaitoa suoraan kentältä oppilaitoksen käyttöön. Toisin sanoen kaikkia osapuolia tyydyttäviä tuloksia voidaan saada aikaan niin oppimisessa, aluekehityksessä kuin verkostoitumisessakin hankkeistamalla koulutussisältöjä tukemaan työelämäprojekteja.

Verkkojulkaisu (pdf) Lataa tästä >>

Selaa tätä tuoteryhmää: Kehittämisraportteja