Verkkokaupan rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste.

REKISTERINPITÄJÄ

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
PL 8
00321 HELSINKI

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

web-tuottaja, Krista Karusalmi
puhelin +358 50 3805941
sähköposti krista.karusalmi (a) haaga-helia.fi

REKISTERIN NIMI

Haaga-Helia ammattikorkeakoulun verkkokauppan asiakasrekisteri

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Haaga-Helia ammattikorkeakoulun verkkokaupan asiakassuhteiden hoitaminen ja tilausten käsittely. Rekisterin tietoja voidaan käyttää Haaga-Helian mainontaan luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus perustuu henkilötietolain 8 §:ään. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Rekisterin tietoja ei käytetä muuhun kuin Haaga-Helia ammattikorkeakoulun verkkokaupan toimintaan.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Rekisteri sisältää seuraavia tietoja:

Suku- ja etunimi
Sähköpostiosoite
Katuosoite
Postinumero ja -toimipaikka
Puhelinnumero
YritysSÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Verkkokaupan asiakas täyttää tilauksen yhteydessä tilauksen toimittamiseen tarvittavat yhteystiedot ja hänet lisätään uusi-asiakas nimellä verkkokaupan asiakasrekisteriin. Asiakas voi halutessaan rekisteröityä kanta-asiakkaaksi asiakasrekisteriin.

TIETOJEN LUOVUTUS

Tietoja ei luovuteta Haaga-Helia ammattikorkeakoulun ulkopuolelle. Tilauksen tehneen henkilön henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä.

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisterin sisältämiä tietoja ei luovuteta sivullisille. ATK-pohjainen rekisteri sijaitsee Haaga-Helian ulkopuolisella suojatulla palvelimella. Rekisteriä ei säilytetä paperitulosteena. Rekisteriä käyttävät vain ne henkilöt, joiden tehtäviin se kuuluu. Rekisteri on suojattu käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla.

TARKASTUSOIKEUS

Hakijalla on Henkilötietolain 26§:n mukaan oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja on tallennettu tietokantaan. Tarkastuspyyntö lähetetään Haaga-Helia ammattikorkeakoulun verkkokaupan rekisterinpitäjälle kirjallisesti ja omakätisesti allekirjoitettuna.